Chủ đề đã đóng 
 
Đánh giá chủ đề:
  • 2 Phiếu - 4.5 Trung bình
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Một số bài tập pascal dành cho hs lớp 11
28-10-2008, 11:57 AM (Chỉnh sửa lần cuối: 28-10-2008 12:07 PM bởi dainganxanh.)
Bài viết: #1
Một số bài tập pascal dành cho hs lớp 11
CÂU LỆNH RẼ NHÁNH (ĐIỀU KIỆN)
Bài 1 : Nhập 3 số a , b , c bất kì . Hãy kiểm tra xem ba số đó có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không ? Thông báo lên màn hình ‘ Thỏa mãn ‘, ‘ Không thỏa mãn trong từng trường hợp tương ứng . Bài 2 : Nhập N số bất kì . Đếm các số lớn hơn 10 và nhỏ hơn 20 và tính tổng của chúng . Sau đó , đưa ra màn hình : So cac so >10 và <20 la : ( gia tri ) Tong cua chung la : ( gia tri ) Bài 3 : Nhập bốn số a , b , c , d . Hãy tìm giá trị lớn nhất của chúng và gán giá trị lớn nhất đó cho biến Max . Bài 4 : Đọc ngày tháng năm , sau đó viết ra màn hình đó là ngày thứ mấy trong tuần . Bài 5 : Viết chương trình : Nhâp số báo danh Nhập điểm văn , toán , ngoại ngữ In ra màn hình dưới dạng : _ Phiếu điểm : _ Số báo danh : _ Điểm văn : _ Điểm toán : _ Điểm ngoại ngữ : _ Tổng số điểm : Bạn đã trúng tuyển ( hoặc Bạn đã không trúng tuyển ) với điều kiện Tổng số điểm >= 15 hay ngược lại . Bài 6 : Viết chương trình nhập hai số thực . Sau đó hỏi phép tính cần thực hiện và in kết quả của phép tính đó . Nếu là “+” , in kết quả của tổng lên màn hình . Nếu là “-” , in kết quả của hiệu lên màn hình . Nếu là “/” , in kết quả của thương lên màn hình . Nếu là “*” , in kết quả của tích lên màn hình . Nếu là “+” , in kết quả của tổng lên màn hình . Nếu là “+” , in kết quả của tổng lên màn hình . Bài 7 : Giải và biện luận phương trình : x2 + ( m – 2 ) x + 1 = 0 ở đây m là tham số thực tuỳ ý . Bài 8 : Viết chương trình nhập hai số tự nhiên N, M và thông báo ‘Dung‘ nếu N , M cùng tính chẵn lẽ , trong trường hợp ngược lại thì thông báo ‘Sai‘.


- Hãy xem Nội quy trước khi viết bài.
- Hãy gọi điện thông báo khi phát hiện diễn đàn có bài viết xấu: 06513 500 858
Tham quan website của thành viên này Tìm tất cả bài viết của thành viên này
28-10-2008, 12:06 PM
Bài viết: #2
VÒNG LẶP
Sử dụng lệnh For Bài 1 : Lập trình tính tích các số tự nhiên từ 1 tới 10 . Bài 2 : Viết chương trình đếm số lần xuất hiện của các kí tự thuộc bảng chữ cái trong 50 lần gõ kí tự bằng bàn phím (không phân biệt a với A, b với B …, dùng hàm Upcase để chuyển đổi chữ thường với chữ hoa) . Bài 3 : Cho số tự nhiên n , hãy lập trình để tính các tổng sau : a. a.1 + 1/22 + 1/32 + … + 1/n2 b. b.1 + 1/2! + 1/3! + … + 1/n! Bài 4 : Tính giá trị của biểu thức sau : ( 1 + 1/12 ) ( 1 + 1/22 ) … ( 1 + 1/n2 ) Sử dụng lệnh While Bài 5 : Lập trình tính tổng : A = 1 + 1/2 + 1/3 + … + 1/n ở đây n là số tự nhiên được nhập vào từ bàn phím . Bài 6 : Tính hàm lũy thừa an , ở đây a thực và n tự nhiên được nhập vào từ bàn phím . Bài 7 : Viết chương trình nhập một dãy số tối đa 100 số , sau đó in ra màn hình các số khác nhau . Bài 8 : Viết chương trình nhập một dãy số tối đa 100 số , sau đó sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần . Sử dụng lệnh Repeat Bài 9 : Cho một dãy số được nhập từ bàn phím . Hãy viết chương trình nhập một số a rồi liệt kê tất cả các phần tử trong dãy lớn hơn a. Bài 10 : Viết chương trình nhập một dãy số tối đa 50 số rồi in ra màn hình các số trùng nhau của dãy. Bài 11 : Bạn có 1000 đ đem gửi ngân hàng với lãi suất 8%/tháng . Sau mỗi tháng tiền lãi được nhập vào để tính lãi suất tháng sau . Bạn muốn để dành cho đến khi số tiền tăng lên là x . Vậy phải để trong bao lâu Bài 12 : [LEFT]Viết chương trình tìm ƯSCLN của N số được nhập từ bàn phím .[/LEFT]


- Hãy xem Nội quy trước khi viết bài.
- Hãy gọi điện thông báo khi phát hiện diễn đàn có bài viết xấu: 06513 500 858
Tham quan website của thành viên này Tìm tất cả bài viết của thành viên này
28-10-2008, 12:08 PM
Bài viết: #3
Trò nào làm được rồi thì post lên cho các bạn khác tham khảo nhé.


- Hãy xem Nội quy trước khi viết bài.
- Hãy gọi điện thông báo khi phát hiện diễn đàn có bài viết xấu: 06513 500 858
Tham quan website của thành viên này Tìm tất cả bài viết của thành viên này
10-11-2008, 04:09 PM (Chỉnh sửa lần cuối: 11-11-2008 09:59 PM bởi [MT]_Pe_Bun.)
Bài viết: #4
CÂU LỆNH RẼ NHÁNH (ĐIỀU KIỆN) Bài 1 : Nhập 3 số a , b , c bất kì . Hãy kiểm tra xem ba số đó có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không ? Thông báo lên màn hình ‘ Thỏa mãn ‘, ‘ Không thỏa mãn trong từng trường hợp tương ứng . Chương trình: Program 3_canh_tam_giac; Var a, b, c: integer; BEGIN Writeln (‘Xin chao! Chuc mot ngay tot lanh’); Write (‘Moi ban nhap canh thu nhat’); Readln (a); Write (‘Moi ban nhap canh thu hai’); Readln (b); Write (‘Moi ban nhap canh thu ba’); Readln ©; If (a+b>c) or (a+c>b) or (b+c>a) then Begin Writeln (‘Day la ba canh cua mot tam giac’); Readln; End Else Begin Writeln (‘Day khong phai la ba canh cua mot tam giac’); Readln; End; END.
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
10-11-2008, 06:10 PM
Bài viết: #5
sai rồi, nhỡ đâu số nhập vào âm thì sao

Suốt đời phấn đấu,hi sinh vì độc lập, hạnh phúc của nhân dân
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
10-11-2008, 07:09 PM
Bài viết: #6
Đúng rồi ... nếu bạn nhập số âm với code trên sẽ có trường hợp nó vẫn trả lời đó là 1 tam giác. Và mình nghĩ là nên hãy thêm chức năng nhập lại khi nhập sai số lại. Ví dụ như bạn nhập vào là chữ mà không phải số thì mình không biết Pascan sẽ tính như thế nào chứ C thì chương trình sẽ bị lỗi tràn.

٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩(͡๏̯͡๏)۶ ٩(-̮̮̃•̃)۶ ٩(×̯×)۶
Tham quan website của thành viên này Tìm tất cả bài viết của thành viên này
16-11-2008, 01:13 PM (Chỉnh sửa lần cuối: 16-11-2008 01:18 PM bởi huynhducdat33.)
Bài viết: #7
Mot so bai tap pascal danh cho hs lop 11
Hiệu ứng sẽ đổi kí tự đầu tiên của chuỗi do người dùng nhập vào thành chữ hoa.... chi tiết Cách cài đặt Bước 1: Copy mã JavaScript bên dưới và dán vào khu vực HEAD trên trang web của bạn JavaScript [CODE]<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-- Begin function capsLc(){ if (navigator.appVersion.substring(0,1)=="2"){ navOld(); } else navNew(); } function navOld(){ txt=document.isn.caps.value+" "; txt=txt.toLowerCase(); txtl=""; while ((txt.length>0)&&(txt.indexOf(" ")>-1)){ pos=txt.indexOf(" "); wrd=txt.substring(0,pos); cmp=" "+wrd+" "; if (tst.indexOf(cmp)<0){ ltr=wrd.substring(0,1); ltr=ltr.toUpperCase(); wrd=ltr+wrd.substring(1,wrd.length); } txtl+=wrd+" "; txt=txt.substring((pos+1),txt.length); } ltr=txtl.substring(0,1); ltr=ltr.toUpperCase(); txtl=ltr+txtl.substring(1,txtl.length-1); document.isn.caps.value=txtl; } function navNew(){ txt=document.isn.caps.value+" "; txt=txt.toLowerCase(); txtl=""; punc=",.?!:Wink; punc+=
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
16-11-2008, 01:17 PM
Bài viết: #8
Mot so bai tap pascal danh cho hs lop 11
Hiệu ứng sẽ đổi kí tự đầu tiên của chuỗi do người dùng nhập vào thành chữ hoa.... chi tiết Cách cài đặt Bước 1: Copy mã JavaScript bên dưới và dán vào khu vực HEAD trên trang web của bạn JavaScript [CODE]<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-- Begin function capsLc(){ if (navigator.appVersion.substring(0,1)=="2"){ navOld(); } else navNew(); } function navOld(){ txt=document.isn.caps.value+" "; txt=txt.toLowerCase(); txtl=""; while ((txt.length>0)&&(txt.indexOf(" ")>-1)){ pos=txt.indexOf(" "); wrd=txt.substring(0,pos); cmp=" "+wrd+" "; if (tst.indexOf(cmp)<0){ ltr=wrd.substring(0,1); ltr=ltr.toUpperCase(); wrd=ltr+wrd.substring(1,wrd.length); } txtl+=wrd+" "; txt=txt.substring((pos+1),txt.length); } ltr=txtl.substring(0,1); ltr=ltr.toUpperCase(); txtl=ltr+txtl.substring(1,txtl.length-1); document.isn.caps.value=txtl; } function navNew(){ txt=document.isn.caps.value+" "; txt=txt.toLowerCase(); txtl=""; punc=",.?!:Wink; punc+=
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
01-12-2008, 04:55 PM
Bài viết: #9
Một số bài tập pascal (nếu bạn nào có nhu cầu ôn thi HSG.)
Bài 1:Cho hai dãy số nguyên có n phần tử b1, b2,..., bn và c1, c2,..., cn Yêu cầu: Chọn ra hai số nguyên từ hai dãy bi và cj sao cho |bi + cj| có giá trị nhỏ nhất. Giới hạn: n <= 105 Các số nguyên trong hai dãy đã cho có giá trị tuyệt đối không quá 109. Bài 2: Tìm tất cả các số có 2 chữ số khi đảo ngược thì sẽ được số nguyên tố cùng nhau với nó. Ví dụ: (13,31), (23,32), (17,71),.... là số nguyên tố cùng nhau. Như vậy số cần tìm là: 13, 17, 23, 31, 32, 71. Nếu bạn nào giải được tôi sẽ nhận là học trò và bồi dưỡng thêm...
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
01-12-2008, 07:53 PM
Bài viết: #10
Sạo vừa thôi PA. Học đến dâu mà nhận người ta làm đệ tử. B1 For i:=1 to n do For j:=1 to n do If abs(b[i]+c[j])> max then Begin m:=i; z:=j; max:=abs(b[i]+a[j]); End; ( cuối cùng được max , m,z là chỉ số cần tìm)

Suốt đời phấn đấu,hi sinh vì độc lập, hạnh phúc của nhân dân
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Chủ đề đã đóng 


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Ai gioi pascal giai dumva nho giai bang chuong trinh con nhe pa kon!!!!! huytram 5 6,500 16-08-2011 09:14 PM
Bài mới nhất: .H.S
  Học Pascal để làm gì??? dainganxanh 12 12,549 19-12-2009 03:55 PM
Bài mới nhất: harry_porter_777
  Quyển Ebook Pascal Uit_Style 0 3,415 24-10-2008 07:39 PM
Bài mới nhất: Uit_StyleNgười đang duyệt chủ đề này: 1 khách