Chủ đề đã đóng 
 
Đánh giá chủ đề:
  • 3 Phiếu - 4.33 Trung bình
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Phân phối chương trình hóa học 12 (tham khảo)- Nguồn Bộ GDĐT
29-09-2008, 07:10 PM
Bài viết: #1
Phân phối chương trình hóa học 12 (tham khảo)- Nguồn Bộ GDĐT
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO
LỚP 12
(THEO SGK HOÁ HỌC 12 )
Cả năm: 37 tuần thực hiện 70 tiết Học kì I: 19 tuần thực hiện 36 tiết Học kì II: 18 tuần thực hiện 34 tiết HỌC KÌ I Tiết 1: Ôn tập đầu năm. Chương 1. Este - Lipit (4 tiết) Tiết 2: Este Tiết 3: Lipit Tiết 4: Chất giặt rửa Tiết 5: Luyện tập : Este và chất béo Chương 2. Cacbohiđrat (7 tiết) Tiết 6, 7: Glucozơ Tiết 8, 9: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ Tiết 10: Luyện tập : Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat Tiết 11: Thực hành : Điều chế, tính chất hoá học của este và gluxit Tiết 12: Kiểm tra viết Chương 3. Amin, Amino axit và Protein (6 tiết) Tiết 13, 14: Amin Tiết 15: Amino axit Tiết 16, 17: Peptit và Protein Tiết 18: Luyện tập : Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein Chương 4. Polime và Vật liệu polime (7 tiết) Tiết 19, 20: Đại cương về polime Tiết 21, 22: Vật liệu polime Tiết 23: Luyện tập : Polime và vật liệu polime Tiết 24: Thực hành : Một số tính chất của polime và vật liệu polime Tiết 25: Kiểm tra viết Chương 5. Đại cương về kim loại (15 tiết) Tiết 26: Vị trí và cấu tạo của kim loại Tiết 27, 28, 29: Tính chất của kim loại. Dãy điện hoá của kim loại Tiết 30: Luyện tập. Tính chất của kim loại Tiết 31: Điều chế kim loại Tiết 32: Luyện tập : Điều chế kim loại Tiết 33: Hợp kim Tiết 34, 35: Ôn tập học kì I Tiết 36: Kiểm tra học kì I HỌC KÌ II Tiết 37, 38: Sự ăn mòn kim loại Tiết 39: Luyện tập : Sự ăn mòn kim loại Tiết 40: Thực hành : Tính chất, điều chế và sự ăn mòn kim loại Chương 6. Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm (11 tiết) Tiết 41, 42: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm Tiết 43, 44, 45: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ Tiết 46: Luyện tập : Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và một số hợp chất của chúng Tiết 47, 48: Nhôm và hợp chất của nhôm Tiết 49: Luyện tập : Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm Tiết 50: Thực hành : Tính chất của Natri, Magie, Nhôm và hợp chất của chúng Tiết 51: Kiểm tra viết Chương 7. Sắt và một số kim loại quan trọng (10 tiết) Tiết 52: Sắt Tiết 33: Một số hợp chất của sắt Tiết 54: Hợp kim của sắt Tiết 55: Luyện tập : Tính chất hoá học của sắt và hợp chất quan trọng của sắt Tiết 56: Crom và hợp chất của crom Tiết 57: Đồng và hợp chất của đồng Tiết 58: Luyện tập : Tính chất hoá học của crom, đồng và hợp chất của chúng Tiết 59: Kiểm tra 1 tiết Tiết 60: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc Tiết 61: Thực hành : Tính chất hoá học của sắt, crom, đồng và những hợp chất của chúng Chương 8. Phân biệt một số chất vô cơ (6 tiết) Tiết 62: Nhận biết một số ion trong dung dịch Tiết 63: Nhận biết một số chất khí Tiết 64: Luyện tập : Nhận biết một số ion trong dung dịch Tiết 65, 66: Ôn tập học kì II Tiết 67: Kiểm tra cuối năm Chương 9. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế - xã hội và môi trường (3 tiết) Tiết 68: Hoá học và vấn đề phát triển kinh tế Tiết 69: Hoá học và vấn đề xã hội Tiết 70: Hoá học và những vấn đề môi trường
LỚP 12 (THEO SGK HOÁ HỌC 12 NÂNG CAO)
Cả năm: 37 tuần thực hiện 88 tiết Học kì I: 19 tuần thực hiện 54 tiết Học kì II: 18 tuần thực hiện 34 tiết HỌC KÌ I Tiết 1: Ôn tập đầu năm. Chương 1. Este - Lipit (5 tiết) Tiết 2: Este Tiết 3: Lipit Tiết 4: Chất giặt rửa Tiết 5, 6: Luyện tập : Mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon Chương 2. Cacbohiđrat (10 tiết) Tiết 7, 8: Glucozơ Tiết 9, 10: Saccarozơ Tiết 11: Tinh bột Tiết 12: Xenlulozơ Tiết 13, 14: Luyện tập : Cấu trúc và tính chất của một số cacbohiđrat tiêu biểu Tiết 15: Bài thực hành 1: Một số tính chất của cacbohiđrat Tiết 16: Kiểm tra viết Chương 3. Amin - Amino axit - Protein (9 tiết) Tiết 17, 18: Amin Tiết 19, 20: Amino axit Tiết 21, 22: Peptit - Protein Tiết 23, 24: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein Tiết 25: Bài thực hành 2: (Một số tính chất của amin, amino axit và protein) Chương 4. Polime và Vật liệu polime (6 tiết) Tiết 26, 27: Đại cương về polime Tiết 28, 29: Các vật liệu polime Tiết 30: Luyện tập : Cấu trúc và tính chất của Polime Tiết 31: Kiểm tra viết Chương 5. Đại cương về kim loại (13 tiết) Tiết 32, 33: Kim loại và Hợp kim Tiết 34, 35, 36: Dãy điện hoá chuẩn của kim loại. Tiết 37: Luyện tập. Tính chất của kim loại Tiết 38, 39: Sự điện phân Tiết 40: Sự ăn mòn kim loại Tiết 41: Điều chế kim loại Tiết 42: Luyện tập : Sự điện phân. Điều chế kim loại Tiết 43: Bài thực hành 3: Dãy điện hoá của kim loại. Điều chế kim loại Tiết 44: Bài thực hành 4: Ăn mòn kim loại. Chống ăn mòn kim loại Chương 6. Kim loại kiềm. Kim loại kiềm thổ. Nhôm (15 tiết) Tiết 45, 46: Kim loại kiềm và Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm Tiết 47, 48: Kim loại kiềm thổ và Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ - Nước cứng Tiết 49, 50: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng. Tiết 51: Bài thực hành 5: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng Tiết 52, 53: Ôn tập học kì I Tiết 54: Kiểm tra học kì I HỌC KÌ II Tiết 55, 56, 57: Nhôm và Một số hợp chất quan trọng của nhôm Tiết 58: Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm Tiết 59: Bài thực hành 6 : Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm Chương 7. Crom - Sắt - Đồng (15 tiết) Tiết 60, 61: Crom và Một số hợp chất của crom Tiết 62: Kiểm tra viết Tiết 63, 64, 65: Sắt và Hợp chất của sắt Tiết 66: Hợp kim của sắt. Tiết 67: Luyện tập : Tính chất hoá học của crom , sắt và những hợp chất của chúng Tiết 68, 69: Đồng và một số hợp chất của đồng Tiết 70, 71: Sơ lược về một số kim loại khác Tiết 72: Luyện tập : Tính chất của Đồng và hợp chất của đồng. Sơ lược về các kim loại Au, Au, Ni, Zn, Sn, Pb Tiết 73: Bài thực hành 7: Tính chất hoá học của crom, sắt, đồng và những hợp chất của chúng Tiết 74: Kiểm tra viết Chương 8. Phân biệt một số chất vô cơ. Chuẩn độ dung dịch (11 tiết) Tiết 75: Nhận biết một số cation trong dung dịch Tiết 76: Nhận biết một số anion trong dung dịch Tiết 77: Nhận biết một số chất khí Tiết 78: Chuẩn độ axit-bazơ Tiết 79: Chuẩn độ oxi hoá-khử bằng phương pháp pemanganat Tiết 80: Luyện tập: Nhận biết một số ion trong dung dịch. Xác định muối amoni bằng phương pháp axit - bazơ Tiết 81, 82: Ôn tập học kì 2 Tiết 83: Kiểm tra cuối năm Tiết 84: Bài thực hành 8: Nhận biết một số cation trong dung dịch Tiết 85: Bài thực hành 9: Chuẩn độ dung dịch Chương 9. Hoá học và vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường (3 tiết) Tiết 86: Hoá học và những vấn đề phát triển kinh tế Tiết 87: Hoá học và vấn đề xã hội Tiết 88: Hoá học và vấn đề môi trường
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Chủ đề đã đóng 


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Hóa phân tích cuong9a 3 4,233 02-05-2011 10:41 AM
Bài mới nhất: pmquan123
  Phần mềm từ điển pthh [MT]_Pe_Bun 1 4,524 09-11-2008 11:27 PM
Bài mới nhất: [MT]_Pe_BunNgười đang duyệt chủ đề này: 1 khách