Đăng trả lời 
 
Đánh giá chủ đề:
  • 1 Phiếu - 5 Trung bình
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
mẹo học nhanh hóa nhanh đây.
02-07-2009, 10:06 AM
Bài viết: #1
mẹo học nhanh hóa nhanh đây.
1. Nguyên tử khối: o Anh hydro là một (1) Mười hai (12) cột carbon Nitro mười bốn (14) tròn Oxi mỏi mòn mười sáu (16) Natri hay láu táu Nhảy tót lên hai ba (23) Khiến Magie gần nhà Ngậm ngùi đành hai bốn (24) Hai bảy (27) nhôm la lớn Lưu huỳnh giành ba hai (32) Khác người thật là tài Clo ba lăm rưỡi (35,5) Kali thích ba chín (39) Canxi tiếp bốn mươi (40) Năm lăm (55) mangan cười Sắt đây rồi năm sáu (56) Sáu tư (64) đồng nổi cáu Bởi kém kẽm sáu lăm (65) Tám mươi (80) Brom nằm Xa bạc trăm lẻ tám (108) Bari lòng buồn chán Một ba bảy (137) ích chi Kém người ta còn gì Hai lẻ bảy (207) bác chì Thủy ngân hai lẻ một (201)… 2. Bài thơ hóa trị: o Kali (K), iốt (I), hidrô (H) Natri (Na) với bạc (Ag), clo (Cl) một loài Là hoá trị I hỡi ai Nhớ ghi cho kỹ khỏi hoài phân vân Magiê (Mg), kẽm (Zn) với thuỷ ngân (Hg) Ôxi (O), đồng(Cu), thiếc (Sn) thêm phần bari (Ba) Cuối cùng thêm chữ canxi (Ca) Hoá trị II nhớ có gì khó khăn ! Này nhôm (Al) hoá trị III lần In sâu trí nhớ khi cần có ngay Cácbon ©, silic(Si) này đây Có hoá trị IV không ngày nào quên Sắt (Fe) kia lắm lúc hay phiền II, III ta phải nhớ liền nhau thôi Lại gặp nitơ (N) khổ rồi I , II , III , IV khi thời lên V Lưu huỳnh ( S) lắm lúc chơi khăm Xuống II lên IV khi thì VI luôn Phốt pho (P) nói đến không dư Có ai hỏi đến ,thì ừ rằng V Em ơi cố gắng học chăm Bài ca hoá trị suốt năm cần dùng. o Hidro (H) cùng với liti (Li) Natri (Na) cùng với kali (K) chẳng rời Ngoài ra còn bạc (Ag) sáng ngời Chỉ mang hoá trị I thôi chớ nhầm Riêng đồng (Cu) cùng với thuỷ ngân (Hg) Thường II ít I chớ phân vân gì Đổi thay II, IV là chì (Pb) Điển hình hoá trị của chì là II Bao giờ cùng hoá trị II Là ôxi (O), kẽm (Zn) chẳng sai chút gì Ngoài ra còn có canxi (Ca) Magiê (Mg) cùng với bari (Ba) một nhà Bo (B), nhôm (Al) thì hóa trị III Cácbon ©, silic (Si), thiếc (Sn) là IV thôi Thế nhưng phải nói thêm lời Hóa trị II vẫn là nơi đi về Sắt (Fe) II toan tính bộn bề Không bền nên dễ biến liền sắt III Phốtpho III ít gặp mà Photpho V chính người ta gặp nhiều Nitơ (N) hoá trị bao nhiêu ? I, II, III, IV phần nhiều tới V Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm Khi II lúc IV, VI tăng tột cùng Clo, Iot lung tung II, III, V, VII thường thì I thôi Mangan rắc rối nhất đời Đổi từ I đến VII thời mới yên Hoá trị II dùng rất nhiều Hoá trị VII cũng được yêu hay cần Bài ca hoá trị thuộc lòng Viết thông công thức đề phòng lãng quên Học hành cố gắng cần chuyên Siêng ôn chăm luyện tất nhiên nhớ nhiều 3. Tính tan của muối: o Loại muối tan tất cả Bất kể kim loại nào Nitrat, acetat Ôi! Kì lạ làm sao. Những muối hầu hết tan Là clorua, sulfat Trừ bạc, chì clorua Chì, Bari sulfat. Những muối không hòa tan Carbonat, photphat Anh sulfit, Sulfur Chú ý chớ có đùa Trừ kiềm, amoni. Mọi khi đều tan hết! 4. Hóa hữu cơ o Đồng đẳng càng dễ hỡi ai Cấu tạo ấy, CH2 thêm vào. o Phân gốc tính chất ra sao? Liên kết có phản ứng nào xảy ra Phản ứng thế thật khéo là Hv-liên kết đơn ta mới “ừ” Đôi ba liên kết thật hư Tác nhân cộng chẳng chần chừ cộng ngay Xòe bàn tay, đếm ngón tay Vừa thế vừa cộng đây này gốc thơm. o Nhóm định chất thật lắm thay -OH là rượu,-O này ete -COO- đúng este -COOH về phe chất nào? Acid dễ nhớ làm sao! Nhóm -CO- lại gắn vào xeton Đặc biệt hãy nhớ phenol Phenyl (C6H5) gắn với gốc ol diệu kỳ Andehit-carbonyl Amin chất ấy hãy nhìn nitro(-N-) Hóa hữu cơ ơi hóa hữu cơ… 6. Danh pháp: Metan etan proban butan pentan hexan heptan octan nonan decan. o Mẹ em phải bón phân hóa học ở ngoài đồng Mẹ em phải bưng phở hì hụp ở ngoài đường Mắt em phai buồn phút hoàng hôn ở nơi đó.
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Like bài viết Trích dẫn bài này trong bài trả lời
02-07-2009, 10:07 AM
Bài viết: #2
7. Phương trình Cla-pê-rôn & Men-đê-lê-ép: PV=nRT: Phóng viên là người rất tốt. 8. Độ âm điện theo Pauling: F (4.0) > O (3.5) > N (3.0) > Cl (3.0) > S (2.5) > C (2.5) > H (2.1) o Phải ôm nàng cho sát chớ hở! (chứ hả!) 11. Dãy hoạt động hóa học ((*) là chưa biết đúng hay sai): K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au o Khi cần nàng may áo giáp sắt nhớ sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu (Đ) o Khi cả nhà may áo giáp sắt nhớ sang phố hàn đồng hiệu Á Phi Âu (Đ) Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au o Lúc khó bà cần nàng may áo màu giáp có sắt nhớ sang phố hàn đồng hiệu Á Phi Âu (*) Li/Li+ K/K+ Ba/Ba2+ Ca/Ca2+ Na/Na+ Mg/Mg2+ Al/Al3+ Mn/Mn2+ Zn/Zn2+ Cr/Cr3+ Fe/Fe2+ Ni/Ni2+ Sn/Sn2+ Pb/Pb2+ H2/2H+ Cu/Cu2+ Fe/Fe3+ Hg2/2Hg+ Ag/Ag+ Hg/Hg2+ Au/Au3+ o Lúc Khó Bán Cá Nóc, May Áo Mặc, Giúp Chị Sắt2 Nhìn Sang bên Phải, Hỏi Cô Sắt3 Hang nhiều Bạc Hay ít Ạ (chữ hoa mới tương ứng với dãy điện hóa) (*) 9. Chu kì: 1: H, He  Hồi hè 2: Li, Be, B, C, N, O, F, Ne  Li bể bởi cô ném ông phải né  Làng bé bự có nhà ông flo nè 3: Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar  Nàng may áo sang phố sẽ cho anh 4: K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu; Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Kr  Khi cần sắm ti vi có màu “sắc” công nghệ cũ; giò gà gô ăn sẽ bị khùng  Không có súng ta vào cầm mảnh sắt … 5: Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Tc  Rồi sẽ yêu zàu (giàu) như mới thương 6: o Cs, Ba, La, Hf, Ta, W, Re  Có bà lão hai tai wá rè; o Os, Ir, Pt, Au, Hg  Ôi-sao (Os) í (Ir) phá-tàu (Pt, Au) hay ghê (Hg); o Tl, Pb, Bi, Po, At, Rn Thái-lan phở-bò bị phở-ống ăn rồi. 10. Nhóm: IA: H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr  Hồi lúc nàng không rời cảng Pháp  Hừ! lâu nay không rảnh coi film ... IIA: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra  Bẻ măng cụt suốt bữa rằm  Bình minh chim sẻ bay ra  Bé mất ca sợ ba rầy IIIB: Sc, Y, La, Ac  Sợ yêu lầm anh IVB: Ti, Zr, Hf, Rf  Tôi zô (vào) hay ra VB: V, Nb, Ta, Db Vẫn như ta đây IIIA: B, Al, Ga, In, Tl  Bò ăn gà ở(in) Thái lan IVA: C, Si, Ge, Sn, Pb  Cô si gum sang phố VA: N, P, As, Sb, Bi  Nhật Pháp Anh Séc Bỉ VIA: O, S, Se, Te, Po  Ông sắp sửa thành phật VIIA: F, Cl, Br, I, At  Fải cho bạn ít áo  Fiền con bé ít ăn VIIIA: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn  Hè này anh không xem rối  Hình nàng anh không xé rách 1. Nguyên âm: Có một từ bao gồm tất cả các nguyên âm là “uể oải” 2. Tháng: September , October, November, December => chỉ cần nhớ S,O,N,D 3. Các phụ âm điếc trong tiếng Anh: Từ câu: Tôi cần bông sao cho phải thơm . Ta biến đổi: Tôi kần pông shao cho phải thơm. =>Vậy là có được câu dễ nhớ các phụ âm điếc trong tiếng Anh: t, k, p, sh=s (x, ce), ch, f= ph=gh, th (đọc là: tờ, kờ, pờ, shờ=sờ (xờ), chờ, phờ, thờ; các âm vang là nguyên âm (a,e,i,o,u) và còn lại). 4. Cách đọc ED: Trước là âm điếc ta đọc tờ (t) Phía trước âm vang đọc như đờ (d) Còn tờ với đờ ta đọc… ịch 5. Bài thơ dấu nhấn Stress: /1/ Stress ngay căn ngữ rất thường Tiếp đầu, tiếp vĩ ai đường đánh đâu. /2/ Hai vần những tiếng âu sầu Khi là vê vộp (v - verb) cuối vần nhấn âm Nhưng khi chuyển loại thăng trầm Lên danh xuống tính(danh từ, tính từ), chủ âm trước liền. /3/ Kép danh hai tiếng truân chuyên Chủ âm duy nhất, tiếng đầu nhận nhe. /4/ O on, e é, a de (oon, ee, ade) E se cùng với anh e e rờ (eer) Stress tôi luôn đánh bất ngờ Ngay vào vần cuối mù mờ chả sai. /5/ Từ mà vần chỉ có hai Kết thúc với mấy cái này như sau: “Phi” làm “A-té” thương đau (fy, ate) I gie (ize), i sẽ (ise) stress nơi cuối cùng Động từ có chữ tận cùng Như trên và có 3 vần trở lên Luật liền thay đổi gập ghềnh Phải sang trái, stress trên vần thứ ba /6/ Dây mơ rễ má nhất là Stress thường liền trước vần mang tận cùng I an, ic, ical I ông (ion), i ợt (ious), ial, i tỳ (ity) Êty (ety), i tợt (itous), i tiều (itive) Cient, i tút (itude), i tàn (itant), tiêu luôn! Ual, u ợt (uous) cũng buồn Đấy là quy luật nói suông dễ tìm Ngoại lệ cũng khá đau tim Bạn ơi hãy cố đừng nên nản lòng. *Chú thích: /1/: Dấu chủ âm (stress) thường đánh vào căn ngữ (original root) của từ. Nói cách khác, tiếp đầu ngữ (prefixes) và tiếp vĩ ngữ (suffixes) không bao giờ nhận dấu chủ âm. *VD: spéaker, besíde, unpléasant, understánd, afráid, forgét, belów, expláin, repláce, províde, beáutiful, colléct, attáck, avóid, appéar… /2/: Nhiều tiếng (chủ yếu 2 vần) khi là (v) thì stress ở vần cuối, khi là (n) hoặc (adj) thì stress ở vần đầu. *VD: expórt (v)  éxport (n); recórd (v)  rècord (n); presént (v)  prèsent (n); incréase (v)  íncrease (n)… /3/: Những danh từ ghép gồm hai tiếng (có gạch nối hay không, viết liền hay viết rời cũng vậy), chỉ có 1 dấu stress, mà dấu stress đó phải đánh vào 1 âm ở tiếng đầu. *VD: físhing boat, báthing costume, ópera house, dínner-plate, fáctory worker, políce station… /4/: Stress thường đánh vào vần cuối của những tiếng tận cùng bằng “oon”, “ee”, “ade”, “ese”, “eer”… *VD: saloón, employeé, engineér, lemonáde… /5/:– Những tiếng tận cùng bằng “fy”, “ate”, “ize”, “ise” nếu chỉ có 2 vần thì stress ở vần cuối. *VD: surpríse, baptíze, defý… –Những (v) tận cùng bằng “fy”, “ate”, “ize”, “ise” có 3 vần trở lên thì stress ở vần thứ 3 tính từ phải sang trái (trừ các tiếng: régularize, cháracterize, hóspitalize) *VD: déviate, illúminate, stúpefy, persónify, apólogize… /6/: Stress thường đánh vào vần liền trước vần có mang –“ian”, “ic”, “ical”, “ion”, “ious”, “ial”, “ity”, “ety”, “itous”, “itive”, “cient”, “itude”, “itant”, “ual”, “uous” *VD: +“ion”: populátion, nátion… (! trừ những tiếng khoa học: aníon, dándalion…) +“ic”, “ical”: eléctric(al), vironméntal ,continéntal… (! trừ: cátholic, héretic, lúnatic, árithmetic, rhétoric, árabic, pólitic) ––“ian”, “ious”, “ial”, “ity”, “ety”, “itous”, “itive”, “cient”, “itude”, “itant”, “ual”, “uous”: merídian, suffícient, impiéty, fórtitude, artifícial, contínual, profánity, exhórbitant, contín 6. Cách dùng mạo từ “the”: A, an một vật, một người Cái gì đã rõ thì ta dùng the Chung chung một cách vu vơ Một loài một thứ thì the chẳng dùng.(1a*) Tính từ có the đi cùng, Tuy không có S nhưng dùng số đông Hotel, tàu, biển, tên sông Hoặc vật duy nhất đừng hòng có hai Chữ the ta viết vào ngay Ngoài ra phải nhớ lúc không có the Trước tiên đỉnh núi sông hồ (2a*) Quốc gia xuân hạ bốn mùa thu đông(2b*) Và ngay những phút đói lòng, Ngày ăn ba bữa cũng không có the Giáng sinh, lễ lộc, sắc màu, Đồ ăn thức uống the không đi cùng Đó là qui luật nói chung Nhưng mà ngoại lệ cũng không thiếu gì Như hai nước Mỹ, nước Phi Chữ the ta lại phải ghi ở đầu Nhưng xin bạn chớ vội rầu Bao nhiêu đã đủ qua cầu trường thi !Câu 1a* hình như sai rồi thì phải, vì có câu: “The dog is a good friend” mà Câu 2b* không chính xác, the trước mùa có cũng được mà không cũng được, tức là in (the) + mùa
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Like bài viết Trích dẫn bài này trong bài trả lời
11-07-2009, 03:21 PM
Bài viết: #3
itbl.info;6780 Đã viết:1. Nguyên tử khối: o Anh hydro là một (1) Mười hai (12) cột carbon Nitro mười bốn (14) tròn Oxi mỏi mòn mười sáu (16) Natri hay láu táu Nhảy tót lên hai ba (23) Khiến Magie gần nhà Ngậm ngùi đành hai bốn (24) Hai bảy (27) nhôm la lớn Lưu huỳnh giành ba hai (32) Khác người thật là tài Clo ba lăm rưỡi (35,5) Kali thích ba chín (39) Canxi tiếp bốn mươi (40) Năm lăm (55) mangan cười Sắt đây rồi năm sáu (56) Sáu tư (64) đồng nổi cáu Bởi kém kẽm sáu lăm (65) Tám mươi (80) Brom nằm Xa bạc trăm lẻ tám (108) Bari lòng buồn chán Một ba bảy (137) ích chi Kém người ta còn gì Hai lẻ bảy (207) bác chì Thủy ngân hai lẻ một (201)… 2. Bài thơ hóa trị: o Kali (K), iốt (I), hidrô (H) Natri (Na) với bạc (Ag), clo (Cl) một loài Là hoá trị I hỡi ai Nhớ ghi cho kỹ khỏi hoài phân vân Magiê (Mg), kẽm (Zn) với thuỷ ngân (Hg) Ôxi (O), đồng(Cu), thiếc (Sn) thêm phần bari (Ba) Cuối cùng thêm chữ canxi (Ca) Hoá trị II nhớ có gì khó khăn ! Này nhôm (Al) hoá trị III lần In sâu trí nhớ khi cần có ngay Cácbon ©, silic(Si) này đây Có hoá trị IV không ngày nào quên Sắt (Fe) kia lắm lúc hay phiền II, III ta phải nhớ liền nhau thôi Lại gặp nitơ (N) khổ rồi I , II , III , IV khi thời lên V Lưu huỳnh ( S) lắm lúc chơi khăm Xuống II lên IV khi thì VI luôn Phốt pho (P) nói đến không dư Có ai hỏi đến ,thì ừ rằng V Em ơi cố gắng học chăm Bài ca hoá trị suốt năm cần dùng. o Hidro (H) cùng với liti (Li) Natri (Na) cùng với kali (K) chẳng rời Ngoài ra còn bạc (Ag) sáng ngời Chỉ mang hoá trị I thôi chớ nhầm Riêng đồng (Cu) cùng với thuỷ ngân (Hg) Thường II ít I chớ phân vân gì Đổi thay II, IV là chì (Pb) Điển hình hoá trị của chì là II Bao giờ cùng hoá trị II Là ôxi (O), kẽm (Zn) chẳng sai chút gì Ngoài ra còn có canxi (Ca) Magiê (Mg) cùng với bari (Ba) một nhà Bo (B), nhôm (Al) thì hóa trị III Cácbon ©, silic (Si), thiếc (Sn) là IV thôi Thế nhưng phải nói thêm lời Hóa trị II vẫn là nơi đi về Sắt (Fe) II toan tính bộn bề Không bền nên dễ biến liền sắt III Phốtpho III ít gặp mà Photpho V chính người ta gặp nhiều Nitơ (N) hoá trị bao nhiêu ? I, II, III, IV phần nhiều tới V Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm Khi II lúc IV, VI tăng tột cùng Clo, Iot lung tung II, III, V, VII thường thì I thôi Mangan rắc rối nhất đời Đổi từ I đến VII thời mới yên Hoá trị II dùng rất nhiều Hoá trị VII cũng được yêu hay cần Bài ca hoá trị thuộc lòng Viết thông công thức đề phòng lãng quên Học hành cố gắng cần chuyên Siêng ôn chăm luyện tất nhiên nhớ nhiều 3. Tính tan của muối: o Loại muối tan tất cả Bất kể kim loại nào Nitrat, acetat Ôi! Kì lạ làm sao. Những muối hầu hết tan Là clorua, sulfat Trừ bạc, chì clorua Chì, Bari sulfat. Những muối không hòa tan Carbonat, photphat Anh sulfit, Sulfur Chú ý chớ có đùa Trừ kiềm, amoni. Mọi khi đều tan hết! 4. Hóa hữu cơ o Đồng đẳng càng dễ hỡi ai Cấu tạo ấy, CH2 thêm vào. o Phân gốc tính chất ra sao? Liên kết có phản ứng nào xảy ra Phản ứng thế thật khéo là Hv-liên kết đơn ta mới “ừ” Đôi ba liên kết thật hư Tác nhân cộng chẳng chần chừ cộng ngay Xòe bàn tay, đếm ngón tay Vừa thế vừa cộng đây này gốc thơm. o Nhóm định chất thật lắm thay -OH là rượu,-O này ete -COO- đúng este -COOH về phe chất nào? Acid dễ nhớ làm sao! Nhóm -CO- lại gắn vào xeton Đặc biệt hãy nhớ phenol Phenyl (C6H5) gắn với gốc ol diệu kỳ Andehit-carbonyl Amin chất ấy hãy nhìn nitro(-N-) Hóa hữu cơ ơi hóa hữu cơ… 6. Danh pháp: Metan etan proban butan pentan hexan heptan octan nonan decan. o Mẹ em phải bón phân hóa học ở ngoài đồng Mẹ em phải bưng phở hì hụp ở ngoài đường Mắt em phai buồn phút hoàng hôn ở nơi đó.
Xin hỏi bạn đang còn là học sinh hay sinh viên hay là giáo viến rồi,,,?
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Like bài viết Trích dẫn bài này trong bài trả lời
11-07-2009, 08:12 PM
Bài viết: #4
ủa zậy là Ca trước Na hả? jk, z mà trước h mấy cô mình dạy ngược lại ko hà >~<
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Like bài viết Trích dẫn bài này trong bài trả lời
13-07-2009, 01:02 PM
Bài viết: #5
Mình chỉ là học sinh thôi bạn. Mấy bữa trước lục lọi chồg sách thấy cái này hay hay post lên cho anh em chơi
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Like bài viết Trích dẫn bài này trong bài trả lời
21-08-2010, 06:36 PM
Bài viết: #6
RE: mẹo học nhanh hóa nhanh đây.
he..he...
hóa thì hay mà cái thừ gì đó trên tui thì tui hok hiểu gì hết

Let's make a difference!
Tham quan website của thành viên này Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Like bài viết Trích dẫn bài này trong bài trả lời
Đăng trả lời 


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Một Sô PP Giải Nhanh Toán Hóa - LPT - Khắc Ngọc - Kiều Thị Oanh pro_ak6 3 9,721 21-08-2010 07:07 PM
Bài mới nhất: vodoi
  PP Giải nhanh Hóa Học - Phạm Ngọc Sơn (Vô Cơ + Hữu Cơ) pro_ak6 1 20,073 09-12-2009 09:04 PM
Bài mới nhất: vinhan_211
  Một số PP giải nhanh toán Hoá theanhAK6 0 7,667 31-05-2009 08:40 AM
Bài mới nhất: theanhAK6Người đang duyệt chủ đề này: 1 khách