Home » Tin Tổng Hợp » Thủ thuật dùng các phím nóng cho máy tính

Thủ thuật dùng các phím nóng cho máy tính

Những phím tắt thường dùng:
Tắt/Mở chế độ toàn màn hình: F11

Lượt qua Address Bar, nút Refresh, Hộp thoại tìm kiếm và các phần trên một trang web: Tab

Tìm một từ hay cụm từ trên trang: CTRL + F

Mở trang hiện hành trong một cửa sổ mới: CTRL + N

In trang: CTRL + P

Chọn tất cả thành phần trên trang: CTRL + A

Phóng to/Thu nhỏ: CTRL + PLUS / CTRL + –

Phóng to 100%: CTRL + 0

Thanh Điều hướng:
Chuyển đến trang chủ: ALT+HOME

Lùi lại: ALT+LEFT

Tiến tới 1 bước: ALT+RIGHT

Làm tươi trang: F5

Làm tươi trang lẫn bộ nhớ đệm: CTRL + F5

Ngưng tải trang: ESC

Bộ lưu trang yêu thích (Favorites):
Mở danh sách Favorites: CTRL + I

Tổ chức Favorites: CTRL + B

Nhập trang hiện tại vào danh sách Favorites: CTRL + D

Mở danh sách Feeds: CTRL + J

Mở danh sách History: CTRL + H

Internet Explorer 7 cũng chính thức cho phép người dùng duyệt web theo dạng thẻ, sau đây là một số phím tắt cho chức năng duyệt theo thẻ

Đóng thẻ: CTRL + W

Mở nhanh xem một thẻ: CTRL + Q

Thêm một thẻ mới: CTRL + T

Xem danh sách các thẻ đang mở: CTRL + SHIFT+ Q

Chuyển sang thẻ kế tiếp: CTRL + TAB

Chuyển sang thẻ trước đó: CTRL + SHIFT + TAB

Phím tắt với Address Bar (Thanh địa chỉ):
Chọn address bar: ALT + D

Thêm “http://www.” phía trước và “.com” phía sau đoạn ký tự vừa nhập vào address bar: CTRL + ENTER

Chỉ thêm “http://www.” phía trước đoạn ký tự vừa nhập vào address bar, phần đuôi của tên miền thì bạn phải chỉ định rõ.

Mở website được gõ trong address bar ở một thẻ mới: ALT + ENTER

Xem danh sách các địa chỉ web đã được gõ trong Address bar: F4

Phím tắt thanh tìm kiếm (Search bar):
Chọn thanh tìm kiếm: CTRL + E

Xem danh sách các nhà cung cấp công cụ tìm kiếm: CTRL + DOWN

Mở trang kết quả trong một thẻ mới: ALT + ENTER
Các tác vụ chung thường gặp:
Tắt tất cả các phần bổ sung (add-ons): Phím windows + R, gõ iexplorer.exe —extoff

Mở chức năng AutoComplete để địa chỉ web tự động được điền vào khi bạn bắt đầu gõ một lần nữa: Tools — Internet Options — Advanced — Use inline AutoComplete

Thay đổi cách hoạt động của thẻ tab trong Internet Explorer: Tools — Internet Options — trong phần thẻ General, dưới Tabs, chọn Settings

Hiển thị thanh Menu ở phần trên cùng: ALT (hiển thị tạm thời), Tools — Menu Bar (mở thường trực).

Xóa cookies, mật khẩu, dữ liệu, history, và temporary internet files: Tools — Delete Browsing History

Tìm và cài đặt add-on: Tools — Manage Add-ons — Find more Add-onsIn một phần của trang: Chọn phần của trang mà bạn muốn in, nhấn CTRL + P, chọn Selection trong hộp thoại In ấn, nhấn Print để bắt đầu in.

Check Also

Review for GRAEAR 4 Boxes 12 Grids Nail Art Rhinestones + 1 PC Dotting Pen + 1 PC Straight Tweezer Tool Kits 3D Beads Diamonds Resin Stone Crystal Flat Bottom Gold Metal Studs

Review for GRAEAR 4 Boxes 12 Grids Nail Art Rhinestones + 1 PC Dotting Pen + 1 PC Straight Tweezer Tool Kits 3D Beads Diamonds Resin Stone Crystal Flat Bottom Gold Metal Studs

Product description : PACKAGE CONTENTS – 4 Boxes nail rhinestones decoration + 1 PC dotting …